Bora von Bernau Rehberge

Dora von der Bismarckhöhe x Snoopy vom Amtsbach

*17.3.2018

Zdraví:

DKK 0/0 & DLK 0/0

JLPP N/N

Výstavy:

2.2. - 3.2.2019 MVP DuoCACIB Brno - třída mladých - V2, V3

11.5.2019 - Krajská výstava Hradec Králové - třída mladých - V1, Vítěz třídy
1.9.2019 - Oblastní výstava Brno - mezitřída - V1, Vítěz třídy7 weeks
7 weeks
7 weeks
7 weeks
10 months
10 months
10 months
10 months
1 year old
1 year old

Videogalerie:

JLPP N/N
JLPP N/N
RTG DKK
RTG DKK
RTG DLK
RTG DLK